227980 ubo register persoonlijke veiligheid 26 bf362a large 1477216326

Het UBO-register is een gevaar voor persoonlijke veiligheid.

Familiebedrijven vrezen voor privacy.

Met onze brede blik op veiligheid is het spanningsveld tussen het oplossen van fraude en het borgen van persoonlijke veiligheid bijzonder interessant. De nieuwe maatregelen rondom het UBO-register vormen dit spanningsveld. Gezien onze dienstverlening houden wij de ontwikkelingen hiervan nauwlettend in de gaten.

Interessante gegevens voor iemand die kwaad wil.

Het doel van het UBO-register (ultimate beneficial owner) is het tegengaan van belastingontduiking, financiering van terrorisme en witwassen. Dit soort doelstellingen kunnen wij alleen maar toejuichen. Echter is de maatregel, registratie van natuurlijk personen met een belang van 25% of meer in een bedrijf, in een semi openbaar register niet het juiste middel. Personen zouden geregistreerd worden met naam, geboortedatum, nationaliteit en de ‘aard en omvang’ van het belang in een bedrijf.

Het UBO-register is toegankelijk voor ...

Het register is naast overheidsinstanties en financiële inlichtingsdiensten, ook toegankelijk voor diegenen die een gerechtvaardigd belang kunnen aantonen. Het is vooralsnog niet duidelijk wanneer hier sprake van is, maar het risico dat persoonlijke gegevens van UBO's op straat komen is aanwezig en vormt een veiligheidsrisico.

Personen vrezen voor hun veiligheid, denk hierbij aan kidnapping, chantage en ongewenste vermeldingen op miljonairslijstjes.

Wij staan achter het verzoek van VNO-NCW en MKB-Nederland die het kabinet met klem hebben verzocht om terughoudend te zijn met de implementatie van het Europese UBO-register.

Lees verder over het UBO-register

Over AVAQ Groep

AVAQ Groep levert diensten op het gebied van pre employment screening, security audits, risicoinventarisaties & evaluaties (RI&E) en bedrijfsnoodplannen. Daarnaast is AVAQ bekend van slimme softwareproducten als Vidocq Integrity screeningsportaal, Appcident® en XSIS. Wij geloven dat mensen het beste tot hun recht komen in een harmonische omgeving. Ons principe is dan ook dat je mensen moet behandelen zoals je zelf graag behandeld wilt worden. Op dit principe zijn al onze veiligheidsdiensten en softwareproducten gebaseerd. Vandaar dat we de problemen van onze klanten graag samen met hen oplossen. Dat doen we door proportioneel, met open vizier en met respect voor de gevoeligheden te handelen.