Gedeputeerden worden gescreend door externe bureaus

Een rondvraag bij de provincies

16 MAART 2015, DRONTEN, FLEVOLAND, NEDERLAND
Samenvatting
De integriteitsrisico’s van provincie bestuurders worden meer dan ooit onder de loep genomen. Uit rondvraag bij de twaalf provincies, verricht door AVAQ Groep, hebben nog niet alle provincies een besluit genomen over het wel of niet inschakelen van externe expertise voor de screenings.

De integriteitsrisico’s van provincie bestuurders worden meer dan ooit onder de loep genomen. Met de komende verkiezingen nemen provincies een besluit hoe ze de integriteitsrisico’s van nieuwe provinciebestuurders in kaart gaan brengen. Voor het eerst worden hiervoor externe bureaus ingeschakeld.

Het doel is om integriteit beter te borgen, volgens de pas aangescherpte Provinciewet, en het in kaart brengen van de kwetsbaarheid met het oog op de toekomstige portefeuille. Provincies mogen zelf beslissen of ze hiervoor externe expertise in huis halen.

Uit rondvraag bij de twaalf provincies, verricht door AVAQ Groep, blijkt dat nog niet alle provincies een besluit genomen hebben over het wel of niet inschakelen van externe expertise. Enkele provincies zijn zeer uitgesproken over de vraag of ze met externe bureaus in zee gaan of niet, anderen zijn nog zoekende naar de manier waarop ze de integriteitsvraagstukken gaan oppakken. De provincies die geen externe expertise in huis halen brengen zelf de integriteitsrisco’s in kaart. Dit wordt gedaan door een integriteitscommissie die in de meeste gevallen gevormd wordt door de Commissaris van de Koning, de kabinetschef en de griffier. In de overige gevallen neemt een externe deskundige zitting in de beoordelingscommissie.

Vidocq, het onderzoeksbureau van AVAQ Groep, is specialist op het gebied van integriteitsonderzoek van personen. De uitvoering van deze onderzoeken wordt gedaan door personeel dat is erkend door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Citaten
"Het gaat niet om goed of slecht, maar om de kwetsbaarheid met het oog op de toekomstige portefeuille." Marijn Zweegers, hoofd van het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (Bios)
Video's
Contactpersonen
Over AVAQ Groep

AVAQ Groep levert diensten op het gebied van pre employment screening, security audits, risicoinventarisaties & evaluaties (RI&E) en bedrijfsnoodplannen. Daarnaast is AVAQ bekend van slimme softwareproducten als Vidocq Integrity screeningsportaal, Appcident® en XSIS. Wij geloven dat mensen het beste tot hun recht komen in een harmonische omgeving. Ons principe is dan ook dat je mensen moet behandelen zoals je zelf graag behandeld wilt worden. Op dit principe zijn al onze veiligheidsdiensten en softwareproducten gebaseerd. Vandaar dat we de problemen van onze klanten graag samen met hen oplossen. Dat doen we door proportioneel, met open vizier en met respect voor de gevoeligheden te handelen.